Ozon zamiast PM10.

Stacje pomiarowe sygnalizują przekroczenie dopuszczalnego stężenia (120 µg/m3) Ozonu w powietrzu. Uwaga. Stacje są cztery, ale żadna nie znajduje się w centrum Krakowa. Jaki jest więc stan powietrza w okolicach Rynku, Wawelu, Plant czy Błoń? To  jest zagadka, choć nie spodziewałbym się dobrych wiadomości…

ozon 8 08 13

Reklamy

Smog w Singapurze. Władze oskarżają!

Czytelnik Rafał napisał do mnie, abym zwrócił uwagę na problem smogu na Dalekim Wschodzie. Oto w Singapurze odnotowano najwyższy w historii wskaźnik szkodliwości powietrza! Co robią w związku z tym władze? Czytaj resztę wpisu »

Stężenie PM10 nie spada poniżej normy od…

…11.11.2012, od godziny 15.00. Od tamtego czasu w każdej godzinie norma PM10 jest przekroczona!

UWAGA!!! 20.11.2012 o godzinie 23:59 stacja pomiarowa na Al. Krasińskiego wskazała stężenie PM10 będące w normie i wynoszące jedynie 47 µg/m3

Zatem norma była przekroczona przez 225 kolejnych godzin!!!

Ostatni dzień, w którym średnie dobowe stężenie PM10 nie zostało przekroczone był 21.11.2012 roku.

Od poprzedniego takiego dnia minęło 15 dni!!! Było to 7.11.2012 –

716% normy – 16.11.2012

Dziś o godzinie 7.00 stacja pomiarowa na Al. Krasińskiego pokazała stężenie PM10 na poziomie 358 µg/m3. Przy dopuszczalnym stężeniu 24-godzinnym wynoszącym 50 µg/m3 daje to 716% normy. Nie wychodź z domu!

Poziom informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 wynosi 200 µg/m3. Poziom alarmowy dla pyłu PM10 wynosi 300 µg/m3.

Przekroczenie stanu alarmowego oznacza, że „zaleca się ograniczenie przebywania i aktywności  na wolnym powietrzu, szczególnie przez dzieci, osoby w podeszłym wieku, kobiety w ciąży i osoby ze zdiagnozowanymi chorobami układu oddechowego czy krążenia” (cyt. za http://www.itvm.pl/index.php/wydarzenia/item/826-wios-informujeprzekroczenia-stezen-pylu-pm10.html).